Non serviam


Non serviam – en performance i två akter

Non serviam – jag tjänar inte, en performance i två akter inför premiären av filmen Call Girl (2012). Performancen genomfördes med bl.a. mimskådespeleri- och skådespeleristudenter från StDH. Med utgångspunkt från Gunnar Ekelöfs dikt Non serviam och Ernst Nordins skulptur med samma namn på Malmskillnadsgatan har performancen lyft fram Barnkonventionens artikel 34.  Performancen ägde rum utanför biografen Skandia i Stockholm . En flyers delades ut till passerande som fick svara på frågan som står i flyers. Det hela filmades av Phoenix Fataneh Nik-Khakian. Nedan är innehållet i flyers som delades ut.

Enligt FNs konvention om barnets rättigheter, artikel 34, har barn rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, prostitution och pornografi. Det läggs alldeles för få resurser på detta. I Sverige finns det endast två poliser med specialuppdrag att arbeta mot köp av sexuell handling av barn.

Non Serviam skulpturen foto av Fataneh oktober 2012 (8) användt för flyer

Non serviam Skulptur av Ernst Nordin

Vad kan Du och Sverige göra för att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, prostitution och pornografi?

According to the UN Convention on the Rights of the Child, Article 34, children have the right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. Children should be protected from such exploitation in prostitution and pornography. There is a lack of resources in order to face this issue. In Sweden there are only two police officers dealing with the prevention of exploitation and purchase of sexual acts with children.

What will you do to protect children from all forms of sexual exploitation and sexual abuse, prostitution and pornography?

 

 

 

Non serviam- jag tjänar inte- en performance/aktion i två akter

Av Phoenix Fataneh Nik-Khakian

Medverkande: Studenter från StDH, JMK och Balettakademin Stockholm

Första akten kl 17.15-18.00

Andra akten kl 20.15-21.00

När: Onsdagen den 7 november 2012

Var: Utanför biografen Skandia på Drottninggatan i Stockholm

 

aida film logo