Don’t Be a Part Of It!


Don’t Be a Part Of It! är arbetsnamnet på en dokumentärfilm baserad i huvudsak på rapportboken Prostitution – Ett fritt valt yrke? En annorlunda rapport samt performancen Non serviam. Syftet med dokumentärfilmen är att undersöka och skapa djupare insikt i förhållanden och problematik kring prostitution och trafficking och det så kallade ”fria valet”. Detta genom att lyfta fram och synliggöra barnperspektivet samt undersöka de fyra viktigaste beståndsdelarna som nämns i FN:s definition av människohandel: tvång, våld, maktmissbruk och utnyttjande i samband med prostitution.

Skärmklipp-Don't Be a Part Of It 2

DON’T BE A PART OF IT!

 

Filmprojektet startades med en omfattande research 2009, vilket resulterade i rapportboken Prostitution – Ett fritt valt yrke? En annorlunda rapport. Tyvärr har bristande finansiering skapat svårigheter för att färdigställa dokumentärfilmen. Men Aida Film har i avsikt att färdigställa dokumentärfilmen så fort finansieringen är klar.

Genom att köpa rapportboken Prostitution – Ett fritt valt yrke? stödjer du både SKR/Unizon och filmprojektet. Klicka här för bokfakta och information om hur du kan köpa repportboken. Har du frågor kontakta oss här!