FILMARE UTAN GRÄNSER


Gränsbild4

UTAN GRÄNSER

 

MÄNISKAN HAR INTE BARA RÖTTER UTAN ÄVEN FÖTTER!

Gränsdragning

”Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för efraimiterna. Då nu någon av de efraimitiska flyktingarna sade: ”Låt mig komma över”, frågade Gileads män honom: ”Är du en efraimit?” Om han då svarade nej, så sade de till honom: ”Säga ’schibboleth’.” Sade han då ”sibbolet” därför att han inte kunde uttala ordet rätt, så grep de honom och högg ned honom där vid vadställena över Jordan. På detta sätt föllo vid det tillfället fyrtiotvå tusen efraimiter (Domarboken 12:5 – 6).*

Den fysiska, symboliska eller imaginära gränsdragningen är alltid närvarande i friktioner. Lika mycket då vid floden Jordan mellan Israels tolv stammar som i nutidens globaliserade värld utsätts människor för samma frågeställning: ”Vem är du?”, ”Är du en av oss?”. Det är samma problemkomplex världen över fast med variation och olika brutalitetsgrad. I vissa områden, smygande och dolt i andra, öppet och oförskämt. Människan har inte kommit längre!

Texten ovan är ett utdrag ur min essä: ”Kultur” tillgång eller hinder i Erkännandets politik som jag skrev i kursen Pedagogisk filosofi under vårterminen 2007. I essän utgår jag ifrån Charles Taylors intressanta bok Det mångkulturella samhället och erkännandets politik och diskuterar det som jag anser är det antropologiska dilemmat, nämligen ”Vi och Dom”-skapandet som ett resultat av ”erkännandets politik”.

Phoenix Fataneh Nik-Khakian

Aida Film har tagit initiativet till att bilda föreningen Filmare Utan Gränser för att motverka bl.a. ”Vi och Dom”-gränsdragningar. Föreningen är under bildande. Är du filmare och intresserad av att vara med, kontakta oss här.

*Semhede Ove, Johansson Thomas (red), Identitetens omvandlingar. Sid. 57