OM AIDA FILM


Aida Film bildades 1990 av Phoenix Fataneh Nik-Khakian med ambitionen att göra både film och tv från idé till färdig film och tv-produktion, ofta med animation som profil men också dokumentärfilm. Aida Films verksamhet omfattar även uppdrag inom film-, media- och dramapedagogik samt filmjournalistik. Beroende av projektens olika karaktär knyter Aida Film till sig personer med olika kompetens inom bl.a. film, TV och teater.

IMG_5958
Phoenix Fataneh Nik-Khakian har en bred akademisk studie- och arbetslivserfarenhet inom kulturområdet, speciellt inom film, foto och teater från tre olika världsdelar (Asien, Europa, Australien). Hon är filmare, kulturvetare samt drama-, teater och medielärare. När det gäller film täcker hennes kompetens nästan hela filmsfären: från utövare till pedagog, från regi till foto- och filmlärare, men också som negativklippare, synkläggare, filmrecensent och filmkonsult. Dessutom har Phoenix Fataneh Nik-Khakian anlitats som utredare och metodutvecklare inom området. Phoenix Fataneh har gjort bl.a. flera kort- och dokumentärfilmer. Mer om det under fliken Produktion.
Alla texter, bilder, ljud och filmer på Aida Films hemsida är skapade av Phoenix Fataneh Nik-Khakian om inget annat anges.