In The Mood for Doyle


doyle7-wp

                        Christopher Doyle

Filmrummet – In the Mood for Doyle

Fint besök på Filmrummet! Christopher Doyle, en av världens främsta filmfotografer, är i Stockholm. Han är här i samband med en filminspelning. Men tack vare ett samarbete mellan ett antal aktörer inom filmsverige så får filmrummet i Stockholm möjlighet att bjuda på ett unikt tillfälle att lyssna på mästerfilmfotografen Christopher Doyle.

Jag anmäler mig genat när jag får inbjudan till seminariet. Onsdag den 13 maj 2015 är jag i god tid på Bio Victor i Filmhuset och sätter mig på första raden. Christopher Doyle är redan där. Efter en kort stund går jag fram och hälsar på honom och frågar om det är ok att jag filmar hans föreläsning med min lilla kamera och lägger den på min blogg. Han säger att det är ok. Det säger även Ragna Jorming, filmfotograf, som strax skulle inleda seminariet som självklart hålls på engelska.

Ragna Jorming välkomnar Christopher Doyle: To day we have the privilege to listen to Christopher Doyle, ”Good luck”, säger Christopher Doyle. Och publiken småler. Jorming fortsätter sin introduktion tills Doyle avbryter henne: Hold on hold on a minute … I only accept qustions from women. … Because I know that the questions women ask I still haven’t answered after 63 years. But I’m trying, säger Doyle. Publiken bemöter Doyles kommentar om frågestunden med förtjusning, applåder, visslingar.

Christofer Doyle går fram och tillbaka under Ragna Jormings inledande ord. Doyle ger intryck av en rastlös och energisk konstnär som har svårt att stå stilla och ständigt är på väg någonstans. Han börjar sin föreläsning med att ge tecken åt teknikern som spelar ett bildspel med Lennart Cohens låt Anthem. Doyle upprepar vissa delar av lyriktexten och byter ibland ut delar av den med egna ord: start again … Don’t regret anything … Don’t expect too much … Make the film … forget your salary … There’s a crack in everything …

That’s what’s it’s all about … It’s all about the mistakes you make … Säger Doyle och berättar om misstag som man begår, vilket kan resultera i intressanta lösningar. Han tar ett filmexempel där den kreativa lösningen av misstag kallas stil av en del men han kallar det: a crack in everything, en spricka i allting. Doyle refererar till filosofen Alan Watts, som enligt Doyle säger bättre vad allting handlar om.

Christopher Doyle bjuder på en intressant, livlig och närande föreläsning, en resa, en short cut, genom sin gedigna kunskap. Stundvis är Christopher Doyle lite extra generös med att dela med sig av sina både privata och personliga erfarenheter. Doyle säger själv att det som han delar med sig i dag är som en terapi för honom.

”Terapin” avslutades med Q & A. Och Doyle svarade även på mäns frågor! Tyvärr kunde jag inte stanna kvar efter kl 11 och höra hela diskussionen mellan Anita Oxborgh, producent, och Christopher Doyle om Stockholm My Love. Den film som Doyle precis avslutade inspelningen av. Det är Mark Cousins som regisserar filmen. Jag hade ett viktigt möte kl 11.15 på SVT och var tvungen att snabbt packa ner min kamera m.m. och gå.

Hur mötet på SVT avlöpte är en annan intressant story som jag kanske berättar om vid tillfälle. Jag kan bara säga för nuet så mycket som att om jag hade vetat vad som väntade mig på SVT så skulle jag ha skjutit upp mötet. Det är inte var dag som man blir bjuden till mästarfilmfotografen Christopher Doyles ”Master Calss”!

Ragna Jormings inledande ord har jag bara ljud på, ingen bild. Jag hade en mycket liten kamera med begränsat batteri med mig därför började jag filma först när Christopher Doyle inledde sin föreläsning. Därför så är det inledningsvis bara ljud och en stillbild men när Christopher Doyle börjar tala så är det rörlig bild. Men tyvärr tog kamerabatteriet ändå innan Doyle hann avsluta sin föreläsning. Men jag lät diktafonen stå på tills jag lämnade Bio Victor. Och lyssna gärna på ljudet -annars missar ni den intressanta i början och slutet av seminariet. Trevlig lyssning och tittning!