RAPPORTBOKEN


Under ett års tid har Phoenix Fataneh Nik-Khakian arbetat med en research inför en dokumentärfilm om prostitution och trafficking. Hon har intervjuat drygt 30 personer bl.a. experter, prostituerade, personer med erfarenhet av prostitution och sexköpare både i Sverige och Tyskland. Resultatet har blivit rapportboken Prostitution – Ett fritt valt yrke? En annorlunda rapport.  Rapportboken presenterades tillsammans med en fotoutställning med samma tema på Högskolan på Gotland under Almedalsveckan 2010 och i samband med Internationella Kvinnodagen 2011 på Historiska museet i Stockholm.

Prostitution-framsidan-bokfakta1

PROSTITUTION – ETT FRITT VALT YRKE? EN ANNORLUNDA RAPPORT

 

Rapporten har givits ut i samarbete med Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. Det är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. SKR har senare bytt namn till Unizon.

Genom att köpa rapportboken Prostitution – Ett fritt valt yrke? stödjer du både SKR/Unizon och dokumentärfilmen baserad på rapportboken.

  • Klicka på bilden intill för bokfakta och information om hur du kan köpa boken.
  • Klicka här för mer info om dokumentärfilmen baserad på rapportboken.

Har du frågor kontakta oss här!

 

 

 

LÄS MER:

Vi måste våga ta diskussionen kring det fria valet.

Samtal om prostitution väckte starka känslor

SKR på internationella kvinnodagen

Hjärta Sexköpslagen. Ta ställning!

Ordförande har ordet, september 2010

Lansering av den annorlunda rapporten

Prostitution är inget fritt val