Animerad film – ett sätt att få fler asylsökande till hälsoundersökning


Kajsa Hübinette Distriktssköterska
Valsta Vårdcentral lämnar HU-kort till en asylsökande