Non Serviam skulpturen foto av Fataneh oktober 2012 (8) använt för flyer